om global kidz

Global Kidz er en forening, der tilbyder undervisning for børn i dans og bevægelse fra alle verdenshjørner. Vi underviser i afrobeat, jamaicansk dancehall, hiphop, rytmik, breakdance og andre stilarter. Global Kidz formår, gennem dans, at inkludere børn og familier, der normalt ikke er en del af foreningslivet. Dansen er et universelt nonverbalt sprog, der forener deltagerne gennem de fælles bevægelser i musikken og hvor alle kan være med. Vi stræber efter at skabe fællesskab, glæde og energi, både for børnene og deres familier.

Vi lægger stor vægt på undervisning af høj kvalitet, og at instruktørerne er professionelle kunstnere og gode formidlere af deres dansestilart. Mange af børnene er meget generte når de starter med at danse i Global Kidz, men Vi oplever at de langsomt folder sig ud, og får selvtillid og selvværd ved at stå frem og danse.

Global Kidz har en særlig evne til at rekruttere og inkludere børn, unge og forældre med etnisk minoritetsbaggrund til at deltage i foreningens mangfoldige aktiviteter og fællesskab. Dette beror på, at en central kerne af foreningens tilbud er kvalitativ dans relateret til de etniske minoritetsfamiliers baggrunde, samt foreningens særlige ånd med plads til forskelligheder. Vi har især lagt vægt på at introducere foreningslivet for børn fra familier, der ikke har et aktivt fritidsliv. Foreningsånden er rummelig, omfavnende og med respekt for alle, og derfor har vi rigtig gode resultater med at nå børn og familier med ikke-vestlig baggrund.

Global Kidz’s danseundervisning og workshops tilbydes i 4 byområder, der har en stor koncentration af udsatte familier. Gennem vedholdende netværksarbejde på Amager, Bispebjerg, Sydhavnen, Vesterbro samt indre og ydre Nørrebro har foreningens leder, sekretariat, bestyrelse og frivillige i løbet af sin 15 års eksistens udviklet et stort netværk blandt børn, unge, forældre, boligsociale projekter, helhedsplaner, lokale børne- og ungeinstitutioner, kulturinstitutioner og minoritetsforeninger.

 

Facts og aktiviteter

Global Kidz startede i foråret 2009 som et 2-årigt projekt med støtte fra Københavns kommunes Kultur- og Fritidsforvaltning. De første børn blev inviteret ud på dansegulvet i april 2009, og i september 2009 blev der stiftet en frivillig folkeoplysende forening, som på længere sigt skulle have så mange medlemmer og tilknyttede frivillige, at den kunne hvile i sig selv. Laila Hammouti blev valgt som formand og har i 9 år været med til at udvikle foreningen sammen med initiativtager og leder Mikala Hoff Skovgaard.  
Bestyrelsen: Agnes Hauberg: forperson, Sharon Ocaroll Khan, Anders  Bonde, Karina Bengtsen Halimi, Carla Veira, Martha Skytte og Signe Smedegaard.

Global Kidz har idag. ca. 824 medlemmer i alle aldre. Den største medlemsgruppe er  børn i alderen 0.-12. årige;  472 Unge i alderen 13-24 år har vi 95 medlemmer( 2023)

Der er i øjeblikket gang i 30 hold, fordelt på 5 bydele, med 15 professionelle danselærere.

Foreningen blev i 2015 udvidet med World Dance Academy for de store børn, unge og voksne. Her er 20 hold i gang.

Global Kidz lægger stor vægt på at samarbejde med en lang række skoler i de tre bydele om at lave workshops og fremme idræts- og dansekulturen.

Global Kidz har tre konkurrence og showhold med børn i alderen 7-19 år der tager ud og optræder med afrobeat, jamaicansk dancehall, afrikansk dans, hiphop og meget mere.

Børnene har optrådt til Dansens Dag, Spring Dance Festival. Kulturhavn, Taste the World, Internationale Dage, Eidfester, kvartersfester, fastelavn på Nationalmuseet, Danmarks største folkekøkken i forbindelse med indsamling til Røde Kors, karneval i København og Nørrebrofestivalen 48 Timer, til Waka Waka festival på Rådhuspladsen, til Smag Verden-event på Amager, til Couleur Café, Danmark har talent mm.

I samarbejde med DGI Idræt+ afsluttede Global Kidz i efteråret 2013 den første ”Ung dansetræneruddannelse”, og de unge fortsætter som hjælpetrænere eller starter egne hold.

I takt med, at Global Kidz har udviklet sig, er behovet for frivillige steget, og der har vist sig god tilslutning fra forældre til at bruge tid og engagement i foreningens arbejde. En kerneydelse i det frivillige arbejde er den ugentlige Gulerodscafe med Hanna, som serverer gulerødder, saftevand og kaffe for børn og forældre på Rådmandsgade skole. Det skaber en kæmpe sammenhængskraft, glæde og tryghed for alle, og den hygge og glæde ønsker vi for alle vores afdelinger.

nyttige oplysninger

ADRESSE

Foreningen Global Kidz
C/o Osramhuset
Valhalsgade 4
2200 Kbh. N

E-MAIL

info@globalkidz.dk

TELEFON

2989 3013

CVR

32514987

BANKKONTO

Nordea Regnr.: 5501
Kontonummer: 0712 386 215

Fremtidens udfordringer

Foreninger er et dansk fænomen. Vi skal fortsat hjælpe forældre der ikke kender til foreningslivet med at forstå, hvad det er og hvorfor det er godt for deres børn at deltage i fritidsaktiviteter.
Global Kidz har samarbejdet med boligsociale projekter og helhedplaner i Bispebjerg og på Nørrebro om lokale hold, følgeordninger og workshops mm.

Det er ikke altid nemt, men danseglæden blandt børnene er intakt og meget rørende. Den slags samarbejder vil vi gerne blive ved med at have i fremtiden.

Det har været en udfordring at tilpasse Global Kidz til den nye skolereform, men der har vist sig nye muligheder, blandt andet takket være Københavns Kommune, der har inviteret os til at deltage i nogle pilotprojekter, der har undersøgt de nye vilkår for at fortsætte konstruktive samarbejder med læring, kreativitet og sammenhængskraft med skolerne.

En ting er at opleve at børnene bliver lykkelige af at danse, en anden at få dem til at gå fast til ugentlig danseundervisning. Det er vedholdenheden, der fastholder den motoriske, fysiske og musiske udvikling og giver mulighed for at udvikle nye venskaber og dermed nye netværk baseret på fælles interesse. Vores arbejde med at inkludere børn, der ikke har en foreningsaktiv fritid, har lært os at det er afgørende at skabe kontakt til forældrene.

I 2014 startede Mikala et samarbejde med sundhedsplejerskerne, der i samarbejde med den boligsociale helhedsplan ”Vores Kvarter”, har en ugentlig kvindegruppe i beboerhuset i Vermundsgade. Her kom mødre med små børn i alderen 0-5 år. Mikala kom som gæsteunderviser i rytmik, sang og bevægelse enkelte gange i løbet af året og oplevede stor interesse fra både børnenes og kvindernes side.

Det var en gruppe børn med mange udfordringer, de fleste var motorisk, sprogligt og socialt meget svage og mødrene var socialt sårbare og udsatte kvinder. Det var tydeligt, at de havde brug for en vedvarende proces, hvor de sammen med deres børn har mulighed for at udvikle sig. På baggrund af disse erfaringer startede Mikala et projekt som en del af Global Kidz, henvendt til børn i alderen 1-5 år og deres mødre eller plejemødre. Børn og kvinder, som lever relativt isoleret i familiernes hjem og således er uden for samfundsmæssige netvæk. ’Tidlig foreningsstart for børn med etnisk minoritetsbaggrund’ har fokus på rytmik, sproglig udvikling og bevægelse. Mødrene får ny viden og motion mens de deltager. Erfaringen viser, at kvinderne gennem projektforløbet udvikler et netværk, samtidig med at disse ikke-foreningsvante borgere lærer det danske foreningsliv at kende, og betydningen af denne form for fællesskab.

Projektet kører i et partnerskab med det lokale kulturhus Osramhuset.
Vi ønsker at udvikle faste formiddagstilbud til de små børn der ikke går i institution med tilbud om Rytmik, sprog og bevægelse, sprogstimulerende legestue og udflugter rettet oplevelser og stimulation, Zoologisk have, bondegårdsture, teater, billedkunst, højtlæsning mv.

I 2016 gik Global Kidz med i Nørrebro Idrætsråds projekt Foreningspiloterne, der med støtte fra Nordea Fonden og Københavns Kommune skal forvandle Nørrebro fra at have den laveste deltagelse i idrætsforeningslivet til en bydel med en høj deltagelse i Idrætsforeninger. I den sammenhæng udvikler Global Kidz en ny afdeling i Korsgadehallen på indre Nørrebro. Samt hold på Nørre Fælled Skole og forhåbentligt også i Mjølnerparken. Da erfaringen viser at jo tættere aktiviteten er på børnenes hverdag, jo større sandsynlighed er der for at fastholde dem.

Økonomien for deltagelse i foreningens aktiviteter har også en afgørende betydning. Vi er derfor ofte ude og søge om kontingentstøtte til det enkelte barn, såfremt det er muligt at søge. Fx i DGI – der har en pulje Foreningsliv for alle, Puljen har desværre meget få midler. Men man forstår godt at hvis man har 6-8 børn, er det svært at få tid til at hente og bringe børnene forskellige steder og også svært at få økonomien til at slå til.

I kraft af det store netværk foreningen har udviklet blandt de etniske minoritetskvinder, ønsker vi i fremtiden at lave kvindenetværk hvor kvinder og børn på tværs af kulturer mødes, spiser, hygger, danser og har det sjovt sammen og nye venskaber og netværk kan opstå til glæde for det enkelte individ.